Abandonul Scolar si Rolul Asitentului Social

Educaţia presupune un proces social interactiv îndelungat şi costisitor, asigurând principalului actor social- copilul o anumită, pregătire profesională care va permite accesul pe piaţa muncii. Având un loc de muncă, familia pe care o va întemeia va avea o oarecere stabilitate şi independenţă financiară. În această idee de democratizare a procesului de educaţie nu se pune problema unui tratament identic tuturor ci oferirea unui răspuns la anumite nevoi ale copilului.

De-a lungul timpului educaţia a fost un subiect dezbătut, criticat sau apreciat de numeroase personalitîţi. Educaţia s-a dovedit a fi un mijloc de dezvoltarea sinelui, a veniturilor şi o îmbunătăţire a traiului de viaţă.

  • Abandonul ca definiţie, reprezintă părăsirea împotriva regulilor morale şi a obligaţiilor materiale a copiilor, familiei, etc.
  • Părărsirea a unui bun sau renunţare la un drept.
  • Renunţarea la continuarea participării într-o probă sportivă.
  • Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia.
  • Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului  au fost  realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea abandonului şcolar. O dată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ-informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit de şcoli, este necesară o implicare, a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.

Lasă un comentariu