Acte de Reglementare Privind Protectia Mediului din Romania

Sub raport legislativ, în anul 1973 s-a adoptat Legea privind protecţia mediului înconjurător ca o reglementare cadru, autocuprinzătoare, care a consacrat, pe de o parte, regimul juridic general al ocrotirii mediului, inclusiv crearea unui cadru instituţional adecvat, iar, pe de altă parte, a stabilit o serie de regului aplicabile principalilor factori naturali sau creaţi prin activităţi umane.

Pe această bază juridică generală, ulterior s-au adoptat, în vederea dezvoltării şi particularizări reglementărilor de principiu, o serie de acte normative vizând protecţia unor factori de mediu, precum: apa, Legea apelor nr. 8/1974, Legea privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor nr.5/1989; solul, Legea privind fondul funciar nr. 5/1974 şi cea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale nr. 5/1974; pădurile, Legea privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională, economică şi menţinerea echilibrului ecologic nr. 2/1987 etc.

De asemenea, au fost instituite o serie de reglementări specifice referitoare la unele substanţe şi produse chimice sau alte produse care, prin natura lor, pot afecta negativ mediul, domeniul nuclear, regimul materialelor explozive în economie, regimul substanţelor şi produselor toxice etc.

Lasă un comentariu