Asigurarea Auto Obligatorie RCA Oferita de Asirom

Trecerea la economia de piaţă a impus restructurarea şi reorganizarea pe baze noi a economiei naţionale. Renunţarea la monopolul statului în domeniul asigurărilor devenise necesară odată ce se procedase la organizarea de societăţi comerciale cu profil de producţie, prestări de servicii, bancar ş.a. În acest sens în locul Administraţiei Asigurărilor  de Stat, care şi-a încetat activitate pe data de 31 decembrie 1990 când prin Hotărârea Guvernului Nr. 1279/8, au luat fiinţă trei societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor:

Lasă un comentariu