Batrani Ajutati la Domiciliu

Calitatea vieţii şi valoarea existenţei umane nu poate fi detaşată de fenomenul morţii şi de moartea însăşi. Dacă bătrâneţea şi moartea sunt văzute de altfel ca şi o boală ca ceva opus vieţii în mod absolut, ca ceva absurd iraţional şi rău atunci bătrâneţea şi boala sunt plasate undeva înafara vieţii şi existenţei umane ca un fenomen social nedorit şi absurd. Potrivit acestei atitudini bătrâneţea şi boala sunt plasate într-un fel de „conştiinţă socială de carantină”. (Săcăliş, N. Pag. 93, 1997) unde mai puţini au dreptul să intre şi despre care şi mai puţini sunt chemaţi să vorbească. Desigur că aceasta are ceva de a face cu frica de moarte a omului modern care s-a produs odată cu ruperea lanţului existenţial viaţă-moarte; moarte-viaţă ruptură, care l-a izolat pe omul modern de marile cicluri cosmice în care moartea şi viaţa formau un tot unitar şi în care omul nu murea niciodată. În plan social aceasta a dus şi la o rupere sau mai precis la o fragmentare a comunităţii umane în urma căreia generaţia bătrână a fost tot mai izolată şi tot mai împinsă la marginea societăţii.

Familia care înainte constituia o unitate socială bine închegată şi alcătuită din trei sau patru generaţii legate organic între ele s-a desfăcut. Ca urmare bătrânii au fost plasaţi în instituţii speciale de sine stătătoare şi scoşi din sânul familiei şi din circuitul social. Societăţile tradiţionale care păstrau generaţia bătrână în interiorul familiei nu erau confruntate cu asemenea probleme. Credinţa în nemurire nu făcea din bătrâni o categorie socială nedorită şi anacronică. Mai mult în aceste societăţi bătrânii erau veneraţi şi plasaţi în centrul comunităţii ca depozitari ai virtuţilor sociali şi ca testamentari ai legăturilor indistructibile ale generaţiilor tinerilor, lumea zeilor şi lumea nemuririi. Această atitudine din păcate s-a dizolvat odată cu desacralizarea societăţii moderne şi ca urmare bătrâneţea şi îmbătrânirea dintr-un fenomen respectat şi venerat s-au transformat într-un fenomen nedorit şi car urmare izolat şi mascat. Bătrâneţea şi boala sunt preludiul şi anticipaţia stingerii universale a omului.

Lasă un comentariu