Regimul juridic aplicabil functiei publice la nivelul Uniunii Europene

Rolul Comunicarii in Raporturile Administratie Publica – Cetateni

Rolul si Locul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta

Sanctiunile contraventionale. Elemente teoretice si de practica judiciara

Serviciile publice. Elemente de drept comparat

Stabilitatea in Functie si Mobilitatea Functionarilor Publici

Statutul functionarului public in Uniunea Europeana

Statutul Functionarului Public Parlamentar