Competente si Atributii ale Functionarului Public in Actiunea de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Comunicarea Publica in Regimurile Politice Democratice

Conceptul de Stat de Drept si Reflectarea Acestuia in Administratia Publica

Consiliul Local – Autoritate Deliberativa a Adminisratiei Publice Locale

Contenciosul Admninistrativ in Materia Achizitiilor Publice

Contenciosul Admninistrativ in Materia Evaluarii Profesionale

Contenciosul Admninistrativ in Materia Liberului Acces la Informatiile de Interes Public