Contenciosul Admninistrativ in Materia Raspunderii Disciplinare

Contractele FIDIC-specie a contractelor administrative

Contractul administrativ-contractul de achizitie publica. Aspecte teoretice si practice

Controlul jurisdictional al activitajii administratiei publice

Definirea Sistemului Carierei in Statele Europene

Deontologia functionarilor din administratia publica