Comparatie intre raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala

Conditia, modalitate a actului juridic civil

Conditiile de valabilitate a consimtamantului la incheierea actului juridic civil

Conditiile de validitate a obiectului actului juridic civil

Conditiile de validitate ale contractului de donatie

Conditiile de Validitate Ale Contractului de Vanzare – Cumparare

Conditiile generale de admisibilitate a probelor in procesul civil

Conditiile raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general

Conditiile si Efectele raspunderii comitentului pentru fapta prepusului

Conditiile si modalitatile actului juridic civil