Drepturile si Obligatiile Partilor in Contractul de Vanzare Internationala de Marfuri

Efectele raspunderii parintilor pentru faptele copiilor lor minori