Respectarea demnitatii umane si a vietii private in procesul penal

Rezolvarea laturii penale a cauzei in prima instanta

Sanctionarea participantilor in cazul participatiei improprii

Sanctionarea participantilor in cazul participatiei proprii

Solutiile de netrimitere in judecata si de neurmarire penala