Infractiunea de Reproducere Neautorizată a Software-urilor si Prevenirea Acesteia

Infractiunea Dispozitii Generale

Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii