Inscrierile in Cartea Funciara si Efectele Acestora

Limitele Juridice ale Dreptului de Proprietate

Mijloacele de protejare a dreptului de proprietate si a drepturilor reale

Mijloacelor de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale

Modalitatile de Dobandire ale Dreptului de Proprietate Publica

Modurile de dobandire a dreptului de proprietate

Modurile de Dobandire a Dreptului de Proprietate Privata

Notiunea si caracterele juridice ale actiunii in revendicare

Organizarea si Conducerea Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara