si Reconstituirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, Conform Legii Fondului Funciar

Sistemele de Evidenta Si Publicitate Imobiliara Existente in Romania in Epoca Moderna