Studiu Privind Actiunile de Carte Funciara

Studiu Privind Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Studiu Privind Sistemul General de Cadastru

Uzucapiunea ca mod de dobandire a dreptului de proprietate