Circumstantele Agravante si Efectele Acestora

Circumstantele Atenuante si Circumstantele Agravante

Circumstantele Atenuante si Efectele Acestora

Clasele de Mostenitori – Aspecte Teoretice si Practice

Clasificarea Beneficiilor Sociale

Clasificarea Functiilor Publice

Clauza de Inalienabilitate (art. 627-629 C. civ.)

Colectarea si Stingerea Obligatiei Fiscale

Combaterea Excluziuni Sociale a Tinerilor

Competenta Instantelor de a Solutiona Exceptia de Nelegalitate. Studiu de Caz.

Competențele de Constatare si Sanctiionare a Contraventiiilor

Competentele Judecatorului de Drepturi si Libertatii

Conceptele Fundamentale ale Criminologiei