Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Dispoziţiile Cartei O.N.U. (art.1 pct.3, art.13, 55-56), precum şi alte documente în acest domeniu, formează un cadru juridic general al colaborării internaţionale, menit să contribuie la promovarea, încurajarea şi favorizarea respectării drepturilor omului. În înfăptuirea acestor sarcini, statele sunt obligate să prezinte periodic rapoarte, iar organismele de specialitate, pe baza unor asemenea rapoarte, organizează dezbateri … Citește mai mult Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Protectia Juridica a Drepturilor Omului in Romania

Rolul Bisericii Catolice in Promovarea si Respectarea Drepturilor Omului

Rolul Consiliului Europei in Protectia Drepturilor Omului

Rolul Consiliului Europei in Protectia si Promovarea Drepturilor Omului

Sistemul de Protectie a Drepturilor Omului in Cadrul Organizatiei Natiunilor Unite

Sistemul European de Protectie a Drepturilor Omului

Sistemul european de protectie juridica a drepturilor omului

Studiu Comparativ Privind Transpunera Prevederilor DUDO in Constitutiile Statelor Europene