Depresia la Adolescenti

Lucrare licenta

Anxietate:

            Se referă la stările de nelinişte, îngrijorare, presimţiri ale unor evenimente neplăcute, la stări de iritabilitate, insecuritate, temeri anticipate.

Tensiunea

Se referă la incapacitatea de relaxare, nervozitate, tremur,  agitaţie, senzaţie de tensiune corporală, plâns facil, răspuns brusc, repezit. Se referă atât la tensiunea emoţională, dar şi la încordare musculară.

Insomnia:

Se referă la perturbarea somnului, dificultăţi de adormire, somn superficial, nesatisfăcător, cu oboseală la trezire, somn întrerupt, vise sau coşmaruri.

   Dificultăţi în concentrare şi memorie:

Se referă la dificultăţile în concentrarea atenţiei, în luarea deciziilor asupra problemelor zilnice precum şi la dificultăţiile de memorare[1].

   Dispoziţia depresivă:

Se referă la comunicarea verbală/nonverbală, a tristeţii, a depresiei , disperării, lipsei de ajutor, pierderii interesului , lipsei de plăcere pentru distracţii.

   Tristeţea:

Prin tristeţe înţelegem afectele, emoţiile, stările de tristeţe pe care le trăiesc la un moment dat o mare parte din oameni, ceea ce ei înşişi numesc deprimare[2].

    Calitatea vieţii:

Domeniul calităţii  vieţii poate fi definit prin ansamblul elementelor care se referă la situaţia fizică, economică,socială, culturală,poliţa de sănătate,etc în care trăiesc oamenii, conţinutul şi natura activităţilor pe care le desfăşoară, caracteristicile relaţiilorşi proceselor sociale la care participă, bunurile şi serviciile sociale la care au acces, modelele de consum adaptate, modul şi stilulu de viaţă,evaluarea împrejurimilor şi rezultatelor activităţilor care corespund aşteptărilor populaţiei, precum şi stările

subiective de satisfactţie/insatisfacţie,fericire, frustrare.

    Calitatea vieţii copiilor:

Copilul este influenţat de societate şi influenţează societatea,adică cadrul bunăstării şi calitatea vieţii îi poate oferii condiţii prielnice pentru a se forma, consolida ca fiinţă umană şi să aibe un trai decent, influenţând prin acţiunile sale evoluţia, în folosul umanităţii[3].                                                                                       

    Adolescenţa:

Constituie perioada care cuprinde cel mai complex proces de modificări fizice, biologice şi psiho-intelectuale.

    Toxicomania:

Se defineşte prin consumul patologic, cronic sau periodic, impulsiv de substanţe care modifică starea afectivă şi de conştientă.

   Cauză:

Ceea ce determină, provoacă apariţia unui fenomen, a unei întâmplări ; fenomen care provocă în anumite condiții apariția altui fenomene ;  problemă socială de mare importanță, care preocupă o colectivitate largă de oameni şi pentru a cărei apărare şi punere în valoare se duce o luptă susţinută[4].

[1] Revista de asistență socială, București,2003, p 87

 

[2] Daniel Marcelli, Elise Berthaut, Depresia şi tentative de suicid la adolescenţă,Editura,POLIROM,2007, p39

[3] Mărginean Ioan, Precupetu Iuliana,Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă,Editura Academia Română,Institutul de cercetare a calității vieții.p45-47

[4] Moldovean Vasile, Isaak Andreea,2007 ,, Manual de consiliere telefonică’’. Editura,Mirton,p33

Tags:

comanda lucrare licenta depresia la adolescenti,

diploma depresia la adolescenti,

download lucrare licenta depresia la adolescenti,

download referat depresia la adolescenti,

exemplu lucrare diploma depresia la adolescenti,

exemplu lucrare licenta depresia la adolescenti,

licenta depresia la adolescenti,

licenta drept depresia la adolescenti,

licenta gratuit depresia la adolescenti,

lucrare de licenta depresia la adolescenti,

lucrare de licenta diploma depresia la adolescenti,

lucrare de licenta drept depresia la adolescenti,

lucrare de licenta la comanda depresia la adolescenti,

lucrare depresia la adolescenti,

lucrare diploma depresia la adolescenti,

lucrare drept depresia la adolescenti,

lucrare la comanda depresia la adolescenti,

lucrare licenta depresia la adolescenti,

lucrare licenta drept depresia la adolescenti,

lucrare licenta gratuit depresia la adolescenti,

lucrare licenta la comanda depresia la adolescenti,

lucrari de diploma depresia la adolescenti,

lucrari de licenta depresia la adolescenti,

lucrari diploma depresia la adolescenti,

lucrari licenta depresia la adolescenti,

proiect depresia la adolescenti,

proiect diploma drept depresia la adolescenti,

proiect diploma la comanda depresia la adolescenti,

proiect diploma licenta depresia la adolescenti,

proiect licenta depresia la adolescenti,

proiecte de licenta depresia la adolescenti,

redactare licenta depresia la adolescenti,

redactare lucrare licenta depresia la adolescenti,

referat,

referat depresia la adolescenti,

referat gratui depresia la adolescenti,

referat gratuit depresia la adolescenti,

referat la comanda depresia la adolescenti,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta depresia la adolescenti,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns