Importanta Activitatii Sexuale in Relatia de Cuplu

Lucrare licenta

Familia reprezintă un grup înzestrat cu caracteristici proprii, cu tradiţii, care aplică anumite reguli de educaţie și creează o atmosferă. Orice familie este puternic marcată de prezenţa copiilor, fiind axată pe momente ale evenimentelor prin care trec aceştia în devenirea lor.

După Burgess şi Locke, familia reprezintă un grup de persoane unite prin legături de sânge, prin căsătorie sau adopţie; constituie o singură gospodărie; interacţionează şi comunică unii cu ceilalţi în rolurile care le sunt atribuite (soţ şi soţie, mamă şi tată, fiu şi fiică, frate şi soră); creează şi menţin o cultură comună.  Tot în conformitate cu aceşti autori, familia este un grup primar, în care oamenii comunică unii cu ceilalţi ca fiinţe umane în întregime. Grupul primar oferă membrilor săi sentimentul de a fi acceptat şi plăcut aşa cum este el.

Proprietăţile familiei ca grup mic sunt similare cu proprietăţile oricărui grup mic (conform M.Zlate şi Camelia Zlate)[1]: consensul (existenţa atitudinilor asemănătoare în grup); conformismul (respectarea normelor de grup); autoorganizarea (capacitatea grupului de a se organiza singur); coeziunea (unitatea grupului); eficienţa (îndeplinirea obiectivelor); autonomia (independenţa în raport cu alte grupuri); controlul (grupul ca mijloc de control al acţiunilor membrilor săi); stratificarea (ierarhizarea statutelor); permeabilitatea (cooptarea altor membri şi acceptarea lor); flexibilitate (capacitatea de a manifesta comportamente variate, opusă rigidităţii şi stereotipiei); omogenitatea (similaritatea psihică şi socială a membrilor); tonul hedonic (plăcerea apartenenţei la grup); intimitatea (gradul de apropiere psihică dintre membri); forţa (tăria, puterea grupului); participarea (acţionarea pentru grup); stabilitatea (persistenţa în timp a grupului).

[1] Zlate, M, Zlate, C., Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Ed. Politica, București, 1982

Tags:

comanda lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

download lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

download referat importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

exemplu lucrare diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

exemplu lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

licenta drept importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

licenta gratuit importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare de licenta diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare de licenta drept importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare de licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare de licenta la comanda importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare drept importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare la comanda importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare licenta drept importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare licenta gratuit importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrare licenta la comanda importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrari de diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrari de licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrari diploma importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

lucrari licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiect diploma drept importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiect diploma la comanda importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiect diploma licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiect importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiect licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

proiecte de licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

redactare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

redactare lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

referat,

referat gratui importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

referat gratuit importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

referat importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

referat la comanda importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta importanta activitatii sexuale in relatia de cuplu,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns