Influenta Stilului Parental Asupra Dezvoltarii Psihice a Prescolarului Mare

În desfăşurarea educaţiei formale din grădiniţe, un rol din ce în ce mai important îl deţine parteneriatul acestei instituţii cu familia şi cu comunitatea. Activitatea educativă desfăşurată cu copiii a constituit principala sursă pentru alegerea temei „Influenţa stilului parental asupra dezvoltării psihice a preşcolarului mare”.

Colaborarea părinţi-educatoare este o condiţie fundamentală pentru asigurarea unei dezvoltări psihice a copilului, principalul aspect al acestui tip de relaţie constând în consensul educativ. Unitatea cerinţelor educative solicitate de cele două părţi implicate, nu poate exista decât în momentul în care părintele este convins că atât el, cât şi educatoarea au un ţel comun: binele copilului.

Bazele dezvoltării psihice a copilului sunt puse în familie. Influenţele primului mediu social în care copilul începe să se dezvolte s-au dovedit a fi cruciale pentru dezvoltarea ulterioară a celui care constituie obiectul educaţiei. Studiile efectuate în acest sens au demonstrat importanţa mediului familial pentru dezvoltarea personalităţii copilului, fiind evidenţiate ambele sensuri- pozitiv sau negativ- pe care atmosfera familială le poate imprima devenirii copilului, în funcţie de calitatea acesteia.

Interacţiunea factorilor fundamentali ai dezvoltării psihice determină un anumit nivel al acesteia cu care preşcolarul intră în mediul diferit dar curând la fel de cald ca şi cel familial, mediul grădiniţei.

În activitatea desfăşurată cu copiii, educatoarea respectă particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. Pe măsura înaintării în stadiul preşcolarităţii, se constată diferenţele individuale existente la nivel intelectual şi socio-afectiv. Desigur că, aceste diferenţe sunt vizibile şi în substadiile anterioare, susţinute de faptul că, da, fiecare fiinţă umană este unică şi originală, însă construirea de către fiecare părinte  a unei modalităţi specifice, personale de raportare la propriul copil în educaţia pe care o exercită asupra acestuia, face ca aceste diferenţe să fie şi mai vizibile

Lasă un comentariu