Predarea Metodelor Numerice de Calcul Matriceal in Liceu

Calculul numeric reprezintă din cele mai vechi timpuri o metodă de lucru importantă în matematică. Necesitatea aplicării în practică a rezultatelor  teoretice obţinute la un moment dat a arătat că de multe ori metodele numerice sunt singurele care pot scoate din impas o metodă care teoretic este calculatorie dar posibilitatea de a ajunge la un rezultat exact este imposibilă.

Metodele de calcul numeric au avut o evoluţie contradictorie. Dacă multă vreme au fost preferate metodele exacte atâta timp cât acestea puteau fi puse la dispoziţie de teorie, odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul situaţia s-a schimbat radical tehnicile de aproximare numerică fiind reconsiderate şi mult folosite. Mai mult, necesitatea implementării unor algoritmi care conduc la rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare inclusiv la inversări de matrice au arătat că este mai util să se folosească metodele numerice chiar şi atunci când există soluţii exacte furnizate de teorie. Se pot inversa matrice destul de mari, în aplicaţiile curente fiind mai utilă folosirea metodelor numerice şi asta din două motive importante.

În primul rând, implementarea unui algoritm numeric cere un efort de programare incomparabil mai mic decât construirea unei aplicaţii în care sunt listate metodele standard de rezolvare exactă. Un algoritm numeric se reduce de cele mai multe ori la un efort de programare. Este adevărat că există algoritmi de calcul numeric care necesită  cunoştinţe mai aprofundate, dar există un corp destul de important de metode numerice foarte uşor de programat.

Lasă un comentariu