Predarea Notiunilor de Geometrie in Clasele Primare

Lucrare licenta

Geometria, una din ramurile principale ale matematicii, se ocupă cu studiul formelor spaţiale şi al relaţiilor de mărime. Ea a luat naştere din necesităţile practice ale oamenilor şi s-a dezvoltat în strânsă legătură cu aceasta. În cadrul civilizaţiei egiptene, geometria şi-a extins şi şi-a adâncit mereu caracterul practic, ajungând la o mare înflorire datorită aplicaţiilor sale în lucrările de irigaţie, în proiectarea măreţelor temple şi a giganticelor construcţii funerare, a căror realizare atestă existenţa unor serioase cunoştinţe de geometrie.

Egiptenii au dezvoltat geometria cu deosebire sub forma imaginilor, studiul figurilor geometrice şi descoperirea unor proprietăţi ale acestora având loc pe baza sugestiilor care le putea oferi desenul, adică prin observarea directă a figurilor reprezentate prin desen, atenţia cercetătorului fiind orientată în primul rând spre acele proprietăţi care aveau utilitate evidentă din punct de vedere practic. Acest studiu al dezvoltării geometriei este caracteristic civilizaţiei egiptene şi este cunoscut sub denumirea de stadiul imaginilor sau al contemplării directe a figurilor geometrice.

Tags:

comanda lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

download lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

download referat predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

exemplu lucrare diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

exemplu lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

licenta drept predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

licenta gratuit predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare de licenta diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare de licenta drept predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare de licenta la comanda predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare de licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare drept predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare la comanda predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare licenta drept predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare licenta gratuit predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare licenta la comanda predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrare predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrari de diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrari de licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrari diploma predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

lucrari licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiect diploma drept predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiect diploma la comanda predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiect diploma licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiect licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiect predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

proiecte de licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

redactare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

redactare lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

referat,

referat gratui predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

referat gratuit predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

referat la comanda predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

referat predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta predarea notiunilor de geometrie in clasele primare,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns