Predarea Notiunilor de Geometrie in Clasele Primare

Geometria, una din ramurile principale ale matematicii, se ocupă cu studiul formelor spaţiale şi al relaţiilor de mărime. Ea a luat naştere din necesităţile practice ale oamenilor şi s-a dezvoltat în strânsă legătură cu aceasta. În cadrul civilizaţiei egiptene, geometria şi-a extins şi şi-a adâncit mereu caracterul practic, ajungând la o mare înflorire datorită aplicaţiilor sale în lucrările de irigaţie, în proiectarea măreţelor temple şi a giganticelor construcţii funerare, a căror realizare atestă existenţa unor serioase cunoştinţe de geometrie.

Egiptenii au dezvoltat geometria cu deosebire sub forma imaginilor, studiul figurilor geometrice şi descoperirea unor proprietăţi ale acestora având loc pe baza sugestiilor care le putea oferi desenul, adică prin observarea directă a figurilor reprezentate prin desen, atenţia cercetătorului fiind orientată în primul rând spre acele proprietăţi care aveau utilitate evidentă din punct de vedere practic. Acest studiu al dezvoltării geometriei este caracteristic civilizaţiei egiptene şi este cunoscut sub denumirea de stadiul imaginilor sau al contemplării directe a figurilor geometrice.

Lasă un comentariu