Predarea Ortografiei si Punctuatiei in Ciclul Primar

Lucrare licenta

Ca obiect de studiu limba română fiind limbă naţională, limbă de stat, ea este acel instrument care îi ajută pe cetăţenii ţării să exprime, prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele şi sentimentele, să stabilească între ei relaţii multiple. Pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba are un rol deosebit în formarea intelectuală şi morală a elevilor, în educaţia patriotică.

A învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie corect, este principala sarcină a limbii române. Scrierea corectă este oglinda cunoştinţelor de gramatică, de limbă în general şi totodată este expresia unei gândiri clare, logice şi corecte. (Eminescu spunea: „Limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”, iar V. Alecsandri afirma: „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”[1]).

Învăţătorului, în primul rând, îi revin cele mai mari obligaţii în această privinţă, rolul lui fiind hotărâtor în păstrarea nealterată a limbii, în cultivarea vorbirii îngrijite şi corecte, în exprimarea scrisă, clară şi corectă.

[1] Programa de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII

Tags:

comanda lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

download lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

download referat predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

exemplu lucrare diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

exemplu lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

licenta drept predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

licenta gratuit predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare de licenta diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare de licenta drept predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare de licenta la comanda predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare de licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare drept predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare la comanda predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare licenta drept predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare licenta gratuit predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare licenta la comanda predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrare predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrari de diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrari de licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrari diploma predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

lucrari licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiect diploma drept predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiect diploma la comanda predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiect diploma licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiect licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiect predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

proiecte de licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

redactare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

redactare lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

referat,

referat gratui predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

referat gratuit predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

referat la comanda predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

referat predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta predarea ortografiei si punctuatiei in ciclul primar,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns