Predarea Ortografiei si Punctuatiei in Ciclul Primar

Ca obiect de studiu limba română fiind limbă naţională, limbă de stat, ea este acel instrument care îi ajută pe cetăţenii ţării să exprime, prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele şi sentimentele, să stabilească între ei relaţii multiple. Pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba are un rol deosebit în formarea intelectuală şi morală a elevilor, în educaţia patriotică.

A învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie corect, este principala sarcină a limbii române. Scrierea corectă este oglinda cunoştinţelor de gramatică, de limbă în general şi totodată este expresia unei gândiri clare, logice şi corecte. (Eminescu spunea: „Limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”, iar V. Alecsandri afirma: „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”[1]).

Învăţătorului, în primul rând, îi revin cele mai mari obligaţii în această privinţă, rolul lui fiind hotărâtor în păstrarea nealterată a limbii, în cultivarea vorbirii îngrijite şi corecte, în exprimarea scrisă, clară şi corectă.

[1] Programa de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII

Lasă un comentariu