Procesul Civil

Lucrare licenta
  • Suspendarea voluntară

 

Art. 242 C. pr. civ. prevede două cazuri de suspendare voluntară, datorată manifestării de voinţă a părţilor, expresă sau tacită:[1]

–           când amândouă părţile o cer;

–           dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi au fost legal citate şi nici nu s-a cerut, de către cel puţin una dintre părţi, judecarea în lipsă.

Primul caz de suspendare voluntară este o aplicare a dreptului părţilor de a dispune de obiectul procesului, de soarta lui, ca o consecinţă a principiului disponibilităţii. Acordul părţilor în vederea suspendării poate avea scopuri diferite, cum ar fi o posibilă tranzacţie, o plată viitoare la care se obligă pârâtul etc.

Al doilea caz de suspendare voluntară rezultă din voinţa tacită a părţilor de a nu mai continua judecata, dedusă din împrejurarea că nici una dintre ele nu se prezintă la termenul de judecată.

Dacă se prezintă cel puţin o parte , instanţa nu va mai dispune suspendarea ci, în condiţile art. 152 C. pr. civ., va păşi la judecată, pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte.

[1] Tăbârcă, ML, Drept procesual civil Vol. 1 Teoria generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013,p.196

Tags:

comanda lucrare licenta procesul civil,

diploma procesul civil,

download lucrare licenta procesul civil,

download referat procesul civil,

exemplu lucrare diploma procesul civil,

exemplu lucrare licenta procesul civil,

licenta drept procesul civil,

licenta gratuit procesul civil,

licenta procesul civil,

lucrare de licenta diploma procesul civil,

lucrare de licenta drept procesul civil,

lucrare de licenta la comanda procesul civil,

lucrare de licenta procesul civil,

lucrare diploma procesul civil,

lucrare drept procesul civil,

lucrare la comanda procesul civil,

lucrare licenta drept procesul civil,

lucrare licenta gratuit procesul civil,

lucrare licenta la comanda procesul civil,

lucrare licenta procesul civil,

lucrare procesul civil,

lucrari de diploma procesul civil,

lucrari de licenta procesul civil,

lucrari diploma procesul civil,

lucrari licenta procesul civil,

proiect diploma drept procesul civil,

proiect diploma la comanda procesul civil,

proiect diploma licenta procesul civil,

proiect licenta procesul civil,

proiect procesul civil,

proiecte de licenta procesul civil,

redactare licenta procesul civil,

redactare lucrare licenta procesul civil,

referat,

referat gratui procesul civil,

referat gratuit procesul civil,

referat la comanda procesul civil,

referat procesul civil,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta procesul civil,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns