Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Dispoziţiile Cartei O.N.U. (art.1 pct.3, art.13, 55-56), precum şi alte documente în acest domeniu, formează un cadru juridic general al colaborării internaţionale, menit să contribuie la promovarea, încurajarea şi favorizarea respectării drepturilor omului. În înfăptuirea acestor sarcini, statele sunt obligate să prezinte periodic rapoarte, iar organismele de specialitate, pe baza unor asemenea rapoarte, organizează dezbateri internaţionale şi publică studii – generale sau de caz -, propune încheierea unor instrumente juridice internaţionale  etc.

Protecţia internaţională a drepturilor omului se înfăptuieşte prin proceduri şi mecanisme internaţionale care au atribuţii de supraveghere, control sau chiar cu puteri decizionale în aplicarea unor măsuri sancţionatorii faţă de un stat care încalcă obligaţiile asumate privitoare la drepturile omului. Dar, astfel cum observă cu just temei Gheorghe Moca, în practică, atribuţiile de promovare şi protecţie se interferează, fiind adesea dificil să se facă delimitări clare în exercitarea lor de către state sau organe şi organizaţii internaţionale„.[1]

[1] Gheorghe Moca ,Dreptul international public, vol. I,Ed. Universul Juridic Bucureşti 2008,p.151

Lasă un comentariu