Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Lucrare licenta

Dispoziţiile Cartei O.N.U. (art.1 pct.3, art.13, 55-56), precum şi alte documente în acest domeniu, formează un cadru juridic general al colaborării internaţionale, menit să contribuie la promovarea, încurajarea şi favorizarea respectării drepturilor omului. În înfăptuirea acestor sarcini, statele sunt obligate să prezinte periodic rapoarte, iar organismele de specialitate, pe baza unor asemenea rapoarte, organizează dezbateri internaţionale şi publică studii – generale sau de caz -, propune încheierea unor instrumente juridice internaţionale  etc.

Protecţia internaţională a drepturilor omului se înfăptuieşte prin proceduri şi mecanisme internaţionale care au atribuţii de supraveghere, control sau chiar cu puteri decizionale în aplicarea unor măsuri sancţionatorii faţă de un stat care încalcă obligaţiile asumate privitoare la drepturile omului. Dar, astfel cum observă cu just temei Gheorghe Moca, în practică, atribuţiile de promovare şi protecţie se interferează, fiind adesea dificil să se facă delimitări clare în exercitarea lor de către state sau organe şi organizaţii internaţionale„.[1]

[1] Gheorghe Moca ,Dreptul international public, vol. I,Ed. Universul Juridic Bucureşti 2008,p.151

Tags:

comanda lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

diploma protectia juridica a drepturilor omului,

download lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

download referat protectia juridica a drepturilor omului,

exemplu lucrare diploma protectia juridica a drepturilor omului,

exemplu lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

licenta drept protectia juridica a drepturilor omului,

licenta gratuit protectia juridica a drepturilor omului,

licenta protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare de licenta diploma protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare de licenta drept protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare de licenta la comanda protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare de licenta protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare diploma protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare drept protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare la comanda protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare licenta drept protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare licenta gratuit protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare licenta la comanda protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

lucrare protectia juridica a drepturilor omului,

lucrari de diploma protectia juridica a drepturilor omului,

lucrari de licenta protectia juridica a drepturilor omului,

lucrari diploma protectia juridica a drepturilor omului,

lucrari licenta protectia juridica a drepturilor omului,

proiect diploma drept protectia juridica a drepturilor omului,

proiect diploma la comanda protectia juridica a drepturilor omului,

proiect diploma licenta protectia juridica a drepturilor omului,

proiect licenta protectia juridica a drepturilor omului,

proiect protectia juridica a drepturilor omului,

proiecte de licenta protectia juridica a drepturilor omului,

redactare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

redactare lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

referat,

referat gratui protectia juridica a drepturilor omului,

referat gratuit protectia juridica a drepturilor omului,

referat la comanda protectia juridica a drepturilor omului,

referat protectia juridica a drepturilor omului,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta protectia juridica a drepturilor omului,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns