Rolul Asistentului Social in Spitalul de Psihiatrie

Lucrare licenta

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca asigura servicii medicale spitaliceşti în specialitatea psihiatrie în regim de internare continua pentru pacienţi adulţi cu afecţiuni acute şi cronice şi deserveşte în principal populaţia din judeţul Ilfov şi din sectoarele 1, 2 şi 3 ale capitalei. În anul 2012, conform raportului de activitate al CJASIF, populaţia judeţului Ilfov era în număr de 348.031 locuitori (o populaţie aflată în creştere având în vedere rezultatele recensămintelor: 1992 – 286.965 locuitori, 2002 – 300.123 locuitori, 2011 – 329.932 locuitori), cu o densitate a populaţiei la nivelul judeţului de 245,5 locuitori/km2, mult peste media naţională de 89,8

locuitori/km2 (conform Breviar Statistic România în cifre 2012, Institutul Naţional de Ca şi distribuţie pe medii, populaţia judeţului se împarte aproximativ egal, astfel: 43% (149.654 locuitori) în mediul urban şi 57% (198.377 locuitori) în mediul rural, numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie fiind 278.408 adică un procent de înscriere de 80%, dintre aceştia 245.819 (88,29%) fiind asiguraţi iar 32.589 (11.71%) neasiguraţi, beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale (date obţinute din Raportul de activitate al CAŞ Ilfov.

Tags:

comanda lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

download lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

download referat rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

exemplu lucrare diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

exemplu lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

licenta drept rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

licenta gratuit rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare de licenta diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare de licenta drept rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare de licenta la comanda rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare de licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare drept rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare la comanda rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare licenta drept rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare licenta gratuit rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare licenta la comanda rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrare rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrari de diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrari de licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrari diploma rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

lucrari licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiect diploma drept rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiect diploma la comanda rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiect diploma licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiect licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiect rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

proiecte de licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

redactare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

redactare lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

referat,

referat gratui rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

referat gratuit rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

referat la comanda rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

referat rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta rolul asistentului social in spitalul de psihiatrie,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns