Rolul Asistentului Social in Spitalul de Psihiatrie

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca asigura servicii medicale spitaliceşti în specialitatea psihiatrie în regim de internare continua pentru pacienţi adulţi cu afecţiuni acute şi cronice şi deserveşte în principal populaţia din judeţul Ilfov şi din sectoarele 1, 2 şi 3 ale capitalei. În anul 2012, conform raportului de activitate al CJASIF, populaţia judeţului Ilfov era în număr de 348.031 locuitori (o populaţie aflată în creştere având în vedere rezultatele recensămintelor: 1992 – 286.965 locuitori, 2002 – 300.123 locuitori, 2011 – 329.932 locuitori), cu o densitate a populaţiei la nivelul judeţului de 245,5 locuitori/km2, mult peste media naţională de 89,8

locuitori/km2 (conform Breviar Statistic România în cifre 2012, Institutul Naţional de Ca şi distribuţie pe medii, populaţia judeţului se împarte aproximativ egal, astfel: 43% (149.654 locuitori) în mediul urban şi 57% (198.377 locuitori) în mediul rural, numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie fiind 278.408 adică un procent de înscriere de 80%, dintre aceştia 245.819 (88,29%) fiind asiguraţi iar 32.589 (11.71%) neasiguraţi, beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale (date obţinute din Raportul de activitate al CAŞ Ilfov.

Lasă un comentariu