Strategii Utilizate in Activitatile de Formare a Reprezentarilor Matematice la Gradinita

Strategia este un mod de gândire şi de opţiune pentru un anumit tip de experienţă de învăţare din mai multe posibile, care îşi ataşează o opţiune pentru un anumit mod de acţiune adecvat, bazat pe alegerea, constituirea şi origanizarea într-o ordine raţională şi cronologică a unui ansamblu de metode, suporturi didactice, mijloace şi forme de organizare corespunzătoare situaţiei date. Un mod de abordare sau de reprezentare globală a unui situaţii de instruire sugerează un anumit fel de a ataca rezolvarea unei situaţii date, un anumit mod de a gândi sau de a concepe punerea elevilor în contact cu subiectul de studiat ; determinarea tipului de experienţă de învăţare cel mai potrivit în condiţiile date, în care urmează să fie angajaţi elevii.

  1. Strategia văzută ca o structură procedurală.

Într-o a doua accepţie, strategia se defineşte ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în mod deliberat strucutrate sau programate, orientate în direcţia atingereii, în condiţii de maximă eficacitate a obiectivelor prestabilite. Astfel subliniază Claud Bastien-1987, strategia ar fi o structură procedurală în sens de ordonare specifică a acţiunilor şi operaţiilor ce vor fi efectuate, concretizate în metodele şi procedeele care le reprezintă.” (Maciuc I., Pedagogia diferenţiată pe vârste- Copilul înainte de intrarea în şcoală, Craiova: editura Sitech,p.134)

   

 

Conceptul de tactică.

Flexibilitatea strategiei se datorează, între altele, şi faptului că ea include în sine şi anumite tactici care pot fi socotite drept reacţii la reacţiile elevilor, ca nişte soluţionări practice, metodice, prompte şi punctuale, ivite pe parcurs, de natură să influenţeze pozitiv reuşita activităţii de ansamblu. Tacticile pun în evidenţă libera expresie şi spontaneitate a profesorului sugerate de dinamica desfăşurării procesului de învăţământ.

Lasă un comentariu