Strategii Utilizate in Activitatile de Formare a Reprezentarilor Matematice la Gradinita

Lucrare licenta

Strategia este un mod de gândire şi de opţiune pentru un anumit tip de experienţă de învăţare din mai multe posibile, care îşi ataşează o opţiune pentru un anumit mod de acţiune adecvat, bazat pe alegerea, constituirea şi origanizarea într-o ordine raţională şi cronologică a unui ansamblu de metode, suporturi didactice, mijloace şi forme de organizare corespunzătoare situaţiei date. Un mod de abordare sau de reprezentare globală a unui situaţii de instruire sugerează un anumit fel de a ataca rezolvarea unei situaţii date, un anumit mod de a gândi sau de a concepe punerea elevilor în contact cu subiectul de studiat ; determinarea tipului de experienţă de învăţare cel mai potrivit în condiţiile date, în care urmează să fie angajaţi elevii.

  1. Strategia văzută ca o structură procedurală.

Într-o a doua accepţie, strategia se defineşte ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în mod deliberat strucutrate sau programate, orientate în direcţia atingereii, în condiţii de maximă eficacitate a obiectivelor prestabilite. Astfel subliniază Claud Bastien-1987, strategia ar fi o structură procedurală în sens de ordonare specifică a acţiunilor şi operaţiilor ce vor fi efectuate, concretizate în metodele şi procedeele care le reprezintă.” (Maciuc I., Pedagogia diferenţiată pe vârste- Copilul înainte de intrarea în şcoală, Craiova: editura Sitech,p.134)

   

 

Conceptul de tactică.

Flexibilitatea strategiei se datorează, între altele, şi faptului că ea include în sine şi anumite tactici care pot fi socotite drept reacţii la reacţiile elevilor, ca nişte soluţionări practice, metodice, prompte şi punctuale, ivite pe parcurs, de natură să influenţeze pozitiv reuşita activităţii de ansamblu. Tacticile pun în evidenţă libera expresie şi spontaneitate a profesorului sugerate de dinamica desfăşurării procesului de învăţământ.

Tags:

comanda lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

download lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

download referat strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

exemplu lucrare diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

exemplu lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

licenta drept strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

licenta gratuit strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare de licenta diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare de licenta drept strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare de licenta la comanda strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare de licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare drept strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare la comanda strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare licenta drept strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare licenta gratuit strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare licenta la comanda strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrare strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrari de diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrari de licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrari diploma strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

lucrari licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiect diploma drept strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiect diploma la comanda strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiect diploma licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiect licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiect strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

proiecte de licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

redactare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

redactare lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

referat,

referat gratui strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

referat gratuit strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

referat la comanda strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

referat strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

titlu licenta,

titlu lucrare licenta,

titlu lucrare licenta strategii utilizate in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la gradinita,

universitate titlu licenta

Lasă un răspuns