si Reconstituirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, Conform Legii Fondului Funciar

Organizarea si Conducerea Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara