Procesul Civil

Suspendarea voluntară   Art. 242 C. pr. civ. prevede două cazuri de suspendare voluntară, datorată manifestării de voinţă a părţilor, expresă sau tacită:[1] –           când amândouă părţile o cer; –           dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi au fost legal citate şi nici nu s-a cerut, de către cel puţin … Citește mai mult Procesul Civil