Predarea Ortografiei si Punctuatiei in Ciclul Primar

Ca obiect de studiu limba română fiind limbă naţională, limbă de stat, ea este acel instrument care îi ajută pe cetăţenii ţării să exprime, prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele şi sentimentele, să stabilească între ei relaţii multiple. Pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba are un rol deosebit în formarea intelectuală … Citește mai mult Predarea Ortografiei si Punctuatiei in Ciclul Primar

Predarea Notiunilor de Geometrie in Clasele Primare

Geometria, una din ramurile principale ale matematicii, se ocupă cu studiul formelor spaţiale şi al relaţiilor de mărime. Ea a luat naştere din necesităţile practice ale oamenilor şi s-a dezvoltat în strânsă legătură cu aceasta. În cadrul civilizaţiei egiptene, geometria şi-a extins şi şi-a adâncit mereu caracterul practic, ajungând la o mare înflorire datorită aplicaţiilor … Citește mai mult Predarea Notiunilor de Geometrie in Clasele Primare

Predarea Metodelor Numerice de Calcul Matriceal in Liceu

Calculul numeric reprezintă din cele mai vechi timpuri o metodă de lucru importantă în matematică. Necesitatea aplicării în practică a rezultatelor  teoretice obţinute la un moment dat a arătat că de multe ori metodele numerice sunt singurele care pot scoate din impas o metodă care teoretic este calculatorie dar posibilitatea de a ajunge la un … Citește mai mult Predarea Metodelor Numerice de Calcul Matriceal in Liceu

Metode de Calcul Numeric Matricial – Implicatiile Asupra Perfectionarii Curricumului Scolar

Calculul numeric reprezintă din cele mai vechi timpuri o metodă de lucru importantă în matematică. Necesitatea aplicării în practică a rezultatelor  teoretice obţinute la un moment dat a arătat că de multe ori metodele numerice sunt singurele care pot scoate din impas o metodă care teoretic este calculatorie dar posibilitatea de a ajunge la un … Citește mai mult Metode de Calcul Numeric Matricial – Implicatiile Asupra Perfectionarii Curricumului Scolar

Influenta Stilului Parental Asupra Dezvoltarii Psihice a Prescolarului Mare

În desfăşurarea educaţiei formale din grădiniţe, un rol din ce în ce mai important îl deţine parteneriatul acestei instituţii cu familia şi cu comunitatea. Activitatea educativă desfăşurată cu copiii a constituit principala sursă pentru alegerea temei „Influenţa stilului parental asupra dezvoltării psihice a preşcolarului mare”. Colaborarea părinţi-educatoare este o condiţie fundamentală pentru asigurarea unei dezvoltări … Citește mai mult Influenta Stilului Parental Asupra Dezvoltarii Psihice a Prescolarului Mare

Eficientizarea Predarii Matematicii Folosind Jocul Didactic la Lectiile de Matematica

Începând din anul 1998 în România, Curriculum Naţional cuprinde: Curriculum Naţionalpentru învăţământul obilgatoriu.Cadrul de referinţă (document reglator care asigură coerenţa componentelor sistemului curricular, în termen de procese şi  produse ); Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele I-XII/XIII document care stabileşte ariile curriculare, obiectele de studiu şi resursele de timp necesare abordării acestora; Programele şcolare, care stabilesc … Citește mai mult Eficientizarea Predarii Matematicii Folosind Jocul Didactic la Lectiile de Matematica

Procesul Civil

Suspendarea voluntară   Art. 242 C. pr. civ. prevede două cazuri de suspendare voluntară, datorată manifestării de voinţă a părţilor, expresă sau tacită:[1] –           când amândouă părţile o cer; –           dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi au fost legal citate şi nici nu s-a cerut, de către cel puţin … Citește mai mult Procesul Civil

Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavilor Cu Otita

Urechea externă este formată din pavilionul urechii şi conductul auditiv extern.Pavilionu urechii are forma unei pâlnii şi este format dintr-un schelet fibrocartilaginos acoperit de piele . El se înserează pe părţile laterale ale capului , între apofiza mastoidă şi articulaţia tempero mandibulara. Din punct de vedere al configuraţiei externe , pavilionu urechii prezintă o fată … Citește mai mult Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavilor Cu Otita

Programe Kinetice Aplicate Pacientilor cu Afectiuni Cardiovasculare

Cordul (inima) este un organ musculo-cavitar cu rol de pompă aspiro-respingătoare a sângelui, situat în mediastinul mijlociu. Inima are o capacitate de aproximativ 500-700 cm3 şi o greutate medie la adult de aproximativ 300 g, cu mici variaţii în funcţie de vârstă, sex, tipul constituţional. În torace inima are o poziţie asimetrică, axul său longitudinal … Citește mai mult Programe Kinetice Aplicate Pacientilor cu Afectiuni Cardiovasculare

Analiza Impozitelor Indirecte in Unele Tari ale Uniunii Europene

În cadrul Comunității Europene, politica fiscală a fost considerată întotdeauna de către Comisia Europeană ca fiind un simbol al suveranității naționale, deoarece cu ajutorul fiscalității, guvernele își pot procura venituri și astfel, își realizează politicile proprii. Noțiunea de suveranitate fiscală cunoaște în prezent o nouă abordare, determinată de integrarea politicilor fiscale ale statelor membre a … Citește mai mult Analiza Impozitelor Indirecte in Unele Tari ale Uniunii Europene

Fundamentarea Strategiei la Firma

Formularea misiunii trebuiesa fie concisa, clară şi să facă referire la produsele şi/sau serviciile oferite de organizaţie, pieţele şi clienţii pe care îi serveşte. În funcţie de organizaţie aceasta frmulare poate fi mai explicită sau poate conţine un număr mai restrâns de cuvinte. Cu peste două decenii în urmă, P. Druker sublinia sugestiv: “O afacere … Citește mai mult Fundamentarea Strategiei la Firma

Nutritia unei Persoana care Sufera de Hepatita C

Sistemul digestiv e un complex de organe în care se realiyeaya toate transformările alimentelor.E alcătuit din tubul digestiv şi glandele anexe. Tubul digestiv e format din mai multe segmente diferite ca structură şi funcţie : cavitate bucală,faringe,esofag,stomac,intestine subţire şi intestine gros. CAVITATEA BUCALĂ e primul segment al tubului digestive,care comunica posterior cu faringele.E separate de … Citește mai mult Nutritia unei Persoana care Sufera de Hepatita C

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Dispoziţiile Cartei O.N.U. (art.1 pct.3, art.13, 55-56), precum şi alte documente în acest domeniu, formează un cadru juridic general al colaborării internaţionale, menit să contribuie la promovarea, încurajarea şi favorizarea respectării drepturilor omului. În înfăptuirea acestor sarcini, statele sunt obligate să prezinte periodic rapoarte, iar organismele de specialitate, pe baza unor asemenea rapoarte, organizează dezbateri … Citește mai mult Protectia Juridica a Drepturilor Omului